Zangkoor Laus Deo

Zangkoor Laus Deo2017-11-08T19:15:46+01:00

 

Zangkoor Laus Deo uit Lutten is een energiek gemengd zangkoor dat ondanks de bovengemiddelde leeftijd van de leden bij velen nog graag gehoord en gezien mag worden.

 

Het koor is in 1974 ontstaan door het samengaan van twee koren, Excelsior en Vriendschap, beide uit Lutten. In 1977 is de huidige dirigent, Rudie Altelaar uit Zwolle, in dienst getreden. Laus Deo werkt voornamelijk mee aan kerkdiensten, zowel protestantse als rooms katholieke. Verder worden ontspanningsuren verzorgd in verzorgingstehuizen in de gemeenten Hardenberg en Ommen. Om de zoveel tijd geeft het koor een concert in een van de plaatselijke kerken.

 

Naast zingen vervult Laus Deo een sociale taak door niet alleen anderen maar ook eigen leden ontspanning te bieden. Zingen houdt je jong!

 

Het koor telt momenteel ruim twintig leden en staat open voor nieuwe leden.

 

Wekelijks wordt gerepeteerd in verenigingsgebouw De Rank te Lutten van 20.00 – 22.00 uur.

 

Geplande activiteiten:

 

24-11-2017: Ontspanningsuur verzorgen in Oostloorn te Hardenberg

 

24-12-2017: Medewerking verlenen aan Kerstnachtdienst in kerkgebouw De Lantaarn

 

27-01-2018: Ontspanningsuur verzorgen in ’t Vlierhuis te Ommen