Kerkdiensten

Kerkdiensten2018-04-29T14:08:01+01:00

U/jij bent welkom! Maar vergeet daarbij niet dat U/jij ook ècht welkom bent in ons midden. Elke zondag komen we als gemeente bij elkaar rondom het Evangelie van Jezus Christus.

Waar en wanneer?

Sinds jaar en dag staat ons kerkgebouw in “het centrum van Lutten” : U vindt het aan de Anerweg Noord 8, vlak bij het kruispunt richting Slagharen. (Postcode 7775 AS, voor de navigatiesystemen) Er worden regelmatig gezamenlijke diensten gehouden in het dorp met de hervormde gemeente (Anerweg Noord 42, 200 meter oostwaarts van ons kerkgebouw), op de eerste zondag in  Schuinesloot in de Hervormde Kapel, lees hierover in het wekelijkse Gemeentenieuws. Elke zondag komt onze gemeente in de regel twee keer samen, nl. om – 9.30 uur en 19.00 uur. Verder zijn er kerkdiensten op Christelijke feestdagen en de zgn. bid- en dankdagen. Bij gezamenlijke diensten kan ons kerkgebouw gesloten zijn! Onze kerk beschikt over een ringleiding voor mensen met gehoorproblemen. Ons gebouw is ook goed toegankelijk voor mensen die moeilijk ter been zijn of van een rolstoel afhankelijk. Er is één invalideparkeerplaats voor de kerk. Er is over het algemeen voldoende parkeerplaats beschikbaar, voor de kerk achter de kerk en in de straten er omheen. U kunt in alle rust een plekje zoeken. ‘s Morgens is er een welkomscomité dat U graag zal willen helpen en informeren. In het gebouw naast de kerk – Pro Rege – is zondagmorgens altijd oppas voor de kleine kinderen tot 4 jaar.

Zo zijn onze manieren

Onze gewone kerkdiensten zijn sober van liturgie, maar niet somber! We zingen met elkaar (begeleid door het kerkorgel), we bidden, we lezen uit de Bijbel en het Evangelie wordt verkondigd door de predikant. Voor de kinderen van de basisschool is er iedere ochtenddienst FLAME, waarbij het Evangelie op hun eigen niveau wordt uitgelegd. Onze liederen zingen we uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel. Onze diensten worden ondersteund met beamers die elke ochtenddienst worden gebruikt. Daarop staan de te zingen liederen, de lezingen, en soms een ondersteuning van de preek, een project van de kindernevendienst, het jeugdwerk of de diaconie. Van tijd tot tijd zijn er zgn. ‘bijzondere diensten’: met een (gospel)koor; jeugddiensten; gezinsdiensten; kerk & schooldiensten. Ook bijzonder zijn de diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt: we gedenken dan eerbiedig – met brood en wijn – dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor zondige mensen zoals wij. Van tijd tot tijd is een kerkdienst ook bijzonder omdat er dan gedoopt wordt: namen van mensenkinderen – meestal nog erg klein – worden verbonden aan de Naam van onze God en van de Here Jezus Christus. De dienst verloopt in de regel als volgt:

 • Lied voor de dienst
 • Welkom en mededelingen
 • Gemeentezang: Intochtslied (staande)
 • Moment voor stil gebed (staande)
 • Votum en zegengroet (staand)
 • Klein Gloria
 • Woorden van bemoediging en/of Woorden voor onderweg (Gods geboden) (Morgendienst)
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Gebed
 • Kinderen van de basisschool gaan naar FLAME
 • Lezen van een of meer gedeelten uit de Bijbel, afgewisseld door Gemeentezang)
 • Prediking
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • We horen of zingen de Geloofsbelijdenis (staand) (Alleen in de namiddagdienst)
 • Dankzegging en voorbeden
 • Collecte
 • Gemeentezang: Slotlied (staande)
 • Zegen (staande)
 • Gemeentezang: zegenbede (iedere 3 maand een ander lied uit het nieuwe liedboek)