Geschiedenis

Geschiedenis2018-04-29T13:57:57+01:00

Geschiedenis

Onze gemeente is ‘geboren’ in november 1859. Precies weten we het niet: de eerste kerkenraadsvergadering was in ieder geval op 1 december 1859. De naam van onze gemeente was toen de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Lutten aan de Dedemsvaart. Dat laatste moest er toen bijgezegd worden: er was immers ook het middeleeuwse Lutten aan de Lutteres (dat wij tegenwoordig kennen als Oud-Lutten). Er was echter een nieuw dorp ontstaan langs de nog maar pas gegraven Dedemsvaart. En in dat nieuwe dorp kwamen steeds meer Christelijk Gereformeerden of Afgescheidenen te wonen, zodat het verlangen begon te groeien naar een eigen kerk. Voor 1859 kerkten de mensen in Dedemsvaart of Heemse. Die laatste beide Kerken zijn dus de moederkerken van onze gemeente.

Hoewel de meeste Gereformeerde Kerken zijn ontstaan vanuit een conflict binnen de Nederlands Hervormde Kerk kan dat dus niet over Lutten gezegd worden. Zowel de Hervormde Gemeente als onze kerk zijn in onze omgeving ong. in dezelfde tijd gesticht, los van elkaar. De eerste kerk heeft op dezelfde plaats gestaan als ons huidige kerkgebouw: men moet het zich overigens voorstellen als een soort preekschuur. Veel geld was er niet. Intussen is deze kerk al gauw te klein. Er komt nieuwbouw: met vereende krachten zet men een èchte kerk neer. In oktober 1871 is ze klaar. Deze kerk is dezelfde als ons huidige gebouw, minus het voorfront en de beide vleugels. Want in 1922 heeft nog een vergroting van onze kerk plaatsgevonden. We moeten namelijk niet vergeten dat onze gemeente ooit 1300 leden heeft geteld!

Maar ook de gemeente van Lutten is zelf weer moederkerk geworden: de Gereformeerde Kerken van zowel De Krim als Gramsbergen zijn vanuit onze gemeente opgericht, waarmee we natuurlijk weer heel wat leden kwijtraakten. Intussen was onze gemeente in 1892 Gereformeerde Kerk te Lutten aan de Dedemsvaart gaan heten, nadat we ‘samen op weg’ waren gegaan met de Nederduits Geref. Kerken. Overigens was een aantal leden van onze gemeente het niet met deze vereniging eens: zij bleven vasthouden aan de oude, vertrouwde naam en stichtten de Christelijke Gereformeerde Kerk. Dit kerkgebouw bestaat niet meer in Lutten.

Een ander conflict binnen onze Kerken (de zgn. Vrijmaking) leidt in 1945 opnieuw tot een afsplitsing van onze gemeente: de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk ontstaat, die wij ook nog altijd binnen ons dorp terug vinden. Feitelijk is ons kerkgebouw nu te groot voor onze gemeente. In de jaren negentig heeft nog een ingrijpende restauratie van onze kerk plaatsgevonden, waar het interieur geweldig van is opgeknapt.

In Lutten, Slagharen en Schuinesloot zijn goede contacten met de andere kerken en de R.K. parochies. Met de Hervormde Gemeente is er een redelijk aantal gezamenlijke diensten. In 2004 hebben de Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk zich verenigd tot Protestantse Kerk in Nederland, zodat wij elkaar nu ook tegenkomen in dezelfde classis Hardenberg.