Sluiten

Algemene informatie

Kerkenraad en predikant

Onze gemeente wordt bestuurd door een kerkeraad. Die kerkeraad bestaat uit gemeenteleden die voor een periode van meestal 4 jaar een ambt bekleden. De ambten zijn:

Ouderlingen:

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de gemeenteleden in het algemeen. Ze bezoeken de huisadressen, proberen zo de onderlinge verbondenheid vorm te geven, zoeken het geloofsgesprek enz. We hebben twee ouderlingen voor een speciale doelgroep, nl. de Jeugd.  Feitelijk is ook de predikant een soort ouderling, maar dan in full-time dienst: vrijgesteld voor bezoekwerk, uitleg van de Bijbel, bezoekwerk enz.

Ouderlingen-kerkrentmeesters:

Zij zijn verantwoordelijk zijn voor het beheer van de financiën, gebouwen en personeel van de gemeente.

Diakenen:

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de hulp aan gemeenteleden en aan de naasten, dichtbij en veraf. Hun werk varieert van het organiseren van bezoeken aan verpleeghuizen tot het inzamelen van geld voor mensen in ontwikkelingslanden.

De Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Lutten-Slagharen telt momenteel 9 leden: 1 predikant, 2 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 1 ouderling-kerkrentmeester, 2 diakenen, de praeses en de scriba. Wij vergaderen de eerste maandag van de maand. 

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Praeses (voorzitter)

H.W. Kemink
Schuineslootweg 132
7777 ST Schuinesloot
Tel.: 0523 – 681208
E-mail: wimkemink@planet.nl

Scriba (secretaris)

Mevr. G. van Dijk
Anerweg-Zuid 15a
7775 AN Lutten
Tel.: 0523 – 682484
E-mail: scribagk@gmail.com

Predikant

Ds. J.C.J. Post
Waterkering 15
7642 JK Wierden
Tel.: 06-14406464
E-mail: ds.jcjpost@gmail.com

 

Leden

E. Kleinlugtenbelt
Esdoornstraat 4
7775 BH Lutten
Tel. 0523-684173
E-mail: e.kleinlugtenbelt@hetnet.nl

A. v.d. Weerd
Turflaan 43
7775 BK Slagharen
Tel. 0523-684189
E-mail: anton.v.d.weerd@planet.nl

Mevr. R.C. (Roely) Berends
Ahornstraat 76
7775 BS Lutten
Tel. 0523-785142
E-mail: rcberends@telfort.nl

Mevr. G. v.d. Berg-Meijer

Dhr. R. Notenbomer

Dhr. S. v.d. Graaf