Algemene informatie

Algemene informatie2018-04-29T13:47:50+01:00

Kerkenraad en predikant

Onze gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad. Die kerkenraad bestaat uit gemeenteleden die voor een periode van meestal 4 jaar een ambt bekleden. De ambten zijn:

Ouderlingen:

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de gemeenteleden in het algemeen. Ze bezoeken de huisadressen, proberen zo de onderlinge verbondenheid vorm te geven, zoeken het geloofsgesprek enz. We hebben twee ouderlingen voor een speciale doelgroep, nl. de Jeugd. Feitelijk is ook de predikant een soort ouderling, maar dan in full-time dienst: vrijgesteld voor bezoekwerk, uitleg van de Bijbel, bezoekwerk enz.

Ouderlingen-kerkrentmeesters:

Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, gebouwen en personeel van de gemeente.

Diakenen:

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de hulp aan gemeenteleden en aan de naasten, dichtbij en veraf. Hun werk varieert van het organiseren van bezoeken aan verpleeghuizen tot het inzamelen van geld voor mensen in ontwikkelingslanden.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Lutten-Slagharen-Schuinesloot telt momenteel 9 leden: 1 predikant, 2 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 1 ouderling-kerkrentmeester, 2 diakenen, de praeses en de scriba. Wij vergaderen de derde maandag van de maand.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Preses (voorzitter)

Dhr. J.J. Mulder
Dokter Willemslaan 27
7776CE Slagharen
Tel.: 0523–683179
E-mail: janenjetty@home.nl

Scriba (secretaris)

Mevr. G. van Dijk
Anerweg-Zuid 15a
7775 AN Lutten
Tel.: 0523 – 682484
E-mail: scribagk@gmail.com

Predikant

Ds. J.C.J. Post
Waterkering 15
7642 JK Wierden
Tel.: 06-14406464
E-mail: ds.jcjpost@gmail.com

Leden

Dhr. E. Kleinlugtenbelt
Esdoornstraat 4
7775 BHLutten
Tel. 0523-684173
E-mail: e.kleinlugtenbelt@hetnet.nl

Dhr. A. v.d. Weerd
Turflaan 43
7775 BK Slagharen
Tel. 0523-684189
E-mail: anton.v.d.weerd@planet.nl

Mevr. G. v.d. Berg-Meijer
de Veldkamp 4a
7784DE Ane
Tel. 0524-300850
E-mail: hbergvd@outlook.com

Dhr. S. v.d. Graaf
Dedemsvaartseweg-Noord 96
7775AK Lutten
Tel.0523-684856
E-mail: s.vdgraaf@ziggo.nl

Mevr. G. Benjamins- Klok
Elimmerweg 6
7777SB Schuinesloot
Tel. 0523-683519
E-mail: hbenjamins@hotmail.nl

Dhr. N. van Noord
Coevorderweg 26
7776BW Slagharen
Tel. 06-53291664
E-mail: nicovannoord@hotmail.com