Sluiten

Gereformeerde wijkgemeente

Welkom!

Wij zijn al meer dan 150 jaar een kerkgemeenschap voor Lutten, Slagharen en Schuinesloot en enkele buurtschappen binnen en rondom de dorpen.
Elke zondag houden wij diensten in ons kerkgebouw aan de Anerweg Noord 8.
De ochtenddiensten beginnen om 9.30 uur en de avonddienst begint om 19.00 uur. 
De eerste zondag van de maand is er ook een gezamenlijke dienst in de Kapel te Schuinesloot.
Regelmatig hebben we gezamenlijke diensten met onze zusters en broeder van de Hervormde Wijkgemeente.

Op deze website kunt u alle informatie hierover en over het wel en wee in de gemeente vinden in onze wekelijkse nieuwsbrieven.
Ik nodig u uit om "samen met ons als gemeente van Christus te zoeken naar Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid".
U mag zich gastvrij laten ontvangen in onze gemeente.
Graag tot ziens!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Wim Kemink, preases