Federatieregeling

Federatieregeling2013-02-16T11:49:43+00:00

Tips om de federatieregeling te lezen:

  • Op de even bladzijden, staan de zogenaamde ordinantie-teksten uit de kerkorde vermeld, die betrekking hebben op de federatie. Deze zijn landelijk vastgesteld en mogen wij niet veranderen.
  • Op de oneven bladzijden staan dan de keuze-teksten, die door de kerkenraden zijn vastgesteld en die bij gezamenlijke goedkeuring later verder aangepast kunnen worden. Het federatie-model is een groeimodel naar een fusie.
  • Een belangrijke bladzijde is blz. 5, waar aangegeven is: * De terreinen, waarop nauw wordt samengewerkt en * De taken, waar aan gewerkt kan worden.
  • De federatieregeling verwijst naar de plaatselijke regelingen van de beide kerken deze zijn ook bijgevoegd.

Federatieregeling:

Plaatselijke regelingen: