Federatiekerkenraad

Federatiekerkenraad2017-05-18T18:12:09+00:00

Voorzitters:

 • Dhr. J. Mulder
 • Ds. G.W. Piksen

Scriba:

 • J. Everts

Leden:

 • H.v.d. Belt
 • G. Benjamins
 • G. v. Dijk
 • H.J.D. Grevelman
 • E. Kleinlugtenbelt
 • N. van Noord
 • Ds. J.C.J. Post
 • J. Smid
 • F. Spijker
 • H.A. Vogelzang
 • A. v.d. Weerd

Eredienstcommissie:

 • G. v. Dijk
 • H. Grootoonk
 • G. Lamberink
 • Ds. G.W. Piksen
 • Ds. J.C.J. Post

Vergaderingen: 1x per 2 maanden, met uitzondering van de maand augustus (of zo veel vaker als nodig geacht wordt).