Diaconie

Diaconie2018-11-11T20:52:39+00:00

Slide1_2 De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon die wordt bestuurd door het college van diakenen in een plaatselijke kerkelijke gemeente. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, b.v. door behoeftigen financieel te ondersteunen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende rechtspersonen. De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans o.a. uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. In het verleden richtte ze armenhuizen in voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren. Ze speelde ook een rol bij het oprichten van protestantse ziekenhuizen. Tegenwoordig doen de meeste diaconieën regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties. Het college van diakenen is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie. De gezamenlijke diaconie van de Emmaüs gemeente bestaat uit de volgende leden:

Voorzitters:

Henk Bril (gereformeerd)

Harjan Winter (hervormd en zit de gezamenlijke diaconievergaderingen voor)

Secretaris: Romke Notenbomer

Penningmeesters:

Hans Klaver

Anneke Mol

Leden:

Greja Benjamins

Gea van den Berg

Gea Braakman

Kor Brus

Kil van der Haar

Roelie Mulder

Gerrit Jan Passies

Harmpje Passies

Jennie Spijker

Jose Welleweerd

Wijkindeling GWG:

Wijk  1  &  2

Wijk  3

Wijk  4            Roelie        Mulder

Wijk  5

Wijk  6            Romke Notenbomer

Wijk  7  &  8

Wijk  9  &  10