Sluiten

Diaconie

Slide1_2 De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon die wordt bestuurd door het college van diakenen in een plaatselijke kerkelijke gemeente. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, b.v. door behoeftigen financieel te ondersteunen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende rechtspersonen. De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans o.a. uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. In het verleden richtte ze armenhuizen in voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren. Ze speelde ook een rol bij het oprichten van protestantse ziekenhuizen. Tegenwoordig doen de meeste diaconieën regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties. Het college van diakenen is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie. De gezamenlijke diaconie van de Emmaüs gemeente bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:

Hans van de Belt

Secretaris: Romke Notenbomer

Penningmeesters:

Hans Klaver

Freddie Spijker

Leden:

Lies Bakker

Gerry van de Belt

Greja Benjamins

Gea van den Berg

Henk Bril

Kees Erkel

Kil van der Haar

Anneke Mol

Roelie Mulder

Romke Notenbomer

Gerrit Schutte

Jose Welleweerd

Wijkindeling GWG:

Wijk  1  &  2    

Wijk  3            

Wijk  4            Roelie        Mulder

Wijk  5            

Wijk  6            Romke Notenbomer

Wijk  7  &  8    

Wijk  9  &  10